Θολοπλαστική κατά Nissen ονομάζεται η ανοικτή ή λαπαροσκοπική τεχνική για τη μόνιμη διόρθωση της διαφραγματοκήλης και της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση. Το 95% των ασθενών απαλλάσσεται από τα συμπτώματα.

Η θολοπλαστική κατά Nissen περιλαμβάνει την αποκατάσταση της ενδοκοιλιακής μοίρας του οισοφάγου, τη συρραφή του χάσματος των σκελών του διαφράγματος και τη δημιουργία μίας ζώνης υψηλής πιέσεως γύρω από τον τελικό οισοφάγο με τη χρησιμοποίηση του θόλου του στομάχου.

Η επέμβαση γίνεται πλέον κυρίως λαπαροσκοπικά, με πολύ μικρές τομές  των 10 χιλιοστών και γενική νάρκωση, έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο  και αυθημερόν κινητοποίηση το ασθενούς. Η παραμονή στην κλινική είναι συνήθως μια ημέρα.