Ο καθηγητής Χειρουργικής Γεώργιος Μπασδάνης οργάνωσε με την ιδιότητα του Προέδρου της της «Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου & Πρωκτού» όλα τα μέχρι σήμερα επιστημονικά συνέδριά της, συμμετείχε ως Πρόεδρος Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής σε πλήθος ιατρικών συνεδρίων, ως προεδρεύων και ως εισηγητής στις εργασίες τους Επίσης, συμμετείχε ως διδάσκων σε πανεπιστημιακά μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Ενδεικτικά:

1η ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
2η ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
3η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
4η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
3η Συνάντηση Χειρουργικής Ογκολογίας
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
Ενδοσκοπική-Χειρουργική Προσέγγιση Παθήσεων του Πεπτικού
Ογκολογία Πεπτικού Συστήματος
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου - Πρωκτού
Συντονισμός ειδικοτήτων για την αξιολόγηση & εφαρμογή των μοριακά στοχευμένων θεραπειών στους συμπαγείς όγκους