Η στενοματοπλαστική αποτελεί μια απαιτητική επέμβαση που εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με στενωτική νόσο του Crohn. Οι στενωματοπλαστικές είναι μία χρήσιμη τεχνική που στοχεύει στη διατήρηση του μέγιστου λειτουργικού μέρους του λεπτού εντέρου. Αντικαθιστούν τις εκτομές και τις παρακάμψεις και ελαττώνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως του συνδρόμου βραχέος εντέρου.

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι το 60- 70% των ασθενών με στενωτική νόσο θα χρειασθεί να χειρουργηθούν και από αυτούς περισσότεροι από τους μισούς θα πρέπει να χειρουργηθούν ξανά λόγω υποτροπής,  η στενοματοπλαστική αποτελεί την αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή ή πολύτιμο συμπλήρωμα στην εκτομή για τους ασθενείς με στενωτική νόσο του λεπτού εντέρου.

Οι στενοματοπλαστικές είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαφυγής αλλά εξοικονομούν έντερο, ιδιαίτερα εάν έχει χαθεί πολύ.

Ο πολύ έμπειρος και εξειδικευμένος χειρουργός θα συνεκτιμήσει εάν υπάρχουν άλλες βλάβες, την γενική κατάσταση του ασθενούς, εάν οι στενώσεις είναι πολλαπλές γειτονικές και ποιο είναι το συνολικό μήκος τους πριν αποφασίσει τη διενέργεια μας στενοπλαστικής.  Ακολούθως, σχεδιάζει με πολύ προσοχή το χειρουργικό πλάνο.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι ασθενείς με στενωτική νόσο κατάλληλοι για ενδοσκοπική στενωματοπλαστική,  η επέμβαση προσφέρει ελάττωση των υποτροπών και σε άλλα σημεία του εντέρου και ομαλοποίηση της ακτινολογικής και ενδοσκοπικής εικόνας στο σημείο της πλαστικής. Τέλος, έχει λιγότερες υποτροπές στο σημείο της στένωσης σε σχέση με την χειρουργική εκτομή.