Η σφιγκτηροτομή είναι η επέμβαση για την επώδυνη ραγάδα συριγγίου στον εσωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού. Εφαρμόζεται μόνο όταν η φαρμακευτική θεραπεία είναι αδύνατον να αποδώσει και υπάρχουν συνεχείς υποτροπές.

Ο καθηγητής Χειρουργικής Γεώργιος Μπασδάνης εφαρμόζει την πλάγια έσω σφιγκτηροτομή, με συνηθέστερα κλειστή ή με ανοιχτή μέθοδο.

Κατά την επέμβαση, η τομή γίνεται στην πλάγια μοίρα του έσω σφιγκτήρα και χωρίς να  διατέμνεται ο βλεννογόνος του ορθού. Με την ανοικτή σφιγκτηροτομή, διατέμνεται και ο βλεννογόνος και είτε αφήνεται να επουλωθεί είτε συρράπτεται μόνο ο βλεννογόνος.

Η επέμβαση θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς διότι μπορεί μετεγχειρητικά να προκαλέσει  επίσχεση ούρων, αιμορραγία, αιματώματα, δημιουργία αποστημάτων και συριγγίων. Η χειρότερη επιπλοκή κακών χειρισμών, είναι η διατομή του έξω σφιγκτήρα που προκαλεί ακράτεια αερίων και κοπράνων. Μπορεί να υπάρξουν και επιπλοκές που να διαρκέσουν και χρόνια μετά την επέμβαση.

Η έσω πλάγια σφιγκτηροτομή είναι η εγχείρηση εκλογής για την χρόνια ραγάδα, διότι λύνει άμεσα το πρόβλημα του πόνου. Η τεχνική σε έμπειρα χέρια είναι σχεδόν ανώδυνη για τον ασθενή και για την εφαρμογή της απαιτείται νοσηλεία ολίγων ωρών ή το πολύ, μιας ημέρας.