Όταν το ορθό, δηλαδή το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου προβάλλει μέσω του κόλπου, η πάθηση ονομάζεται ορθοκήλη. Αυτό συμβαίνει όταν προκαλείται χαλάρωση του ιστού του κολπικού τοιχώματος και των ιερομητρικών συνδέσμων και απώλεια της στήριξης του πυελικού εδάφους. Αναλόγως της θέσης της ορθοκήλης μπορεί να χαρακτηριστεί ως υψηλή, μεσαία ή χαμηλή.

Η ορθοκήλη είναι πάθηση των γυναικών και προκαλείται κυρίως λόγω πολλών τοκετών, περινεοτομής, άρσης βαρών, εμμηνόπαυσης και άλλων αιτίων. Το κυριότερο σύμπτωμα εκδήλωσης είναι η δυσκοιλιότητα. Δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία της γυναίκας αλλά συχνά διορθώνεται για λόγους κυρίως λειτουργικούς και αισθητικούς.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ορθοκήλης είναι λαπαροσκοπική. Με την εφαρμογή της λαπαροσκοπικής ορθοπηξίας επιτυγχάνεται μέσω τριών πολύ μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα ή ανόρθωση και στήριξη (καθήλωση) του ορθού στην προϊερά περιτονία. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται το δίπλωμα του ορθού που προκαλεί ατελή κένωση και ακράτεια.