Η ολική οισοφαγεκτομή είναι η χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου όταν ο καρκίνος βρίσκεται στο μέσον και προς τα πάνω του οισοφάγου.

Η οισοφαγεκτομή απαιτεί πολύ μεγάλη χειρουργική εμπειρία από τον Χειρουργό, καθώς ο οισοφάγος εφάπτεται σε ζωτικά όργανα όπως η τραχεία, οι βρόγχοι, η καρδιά, μεγάλα αγγεία (η αορτή και τα πνευμονικά αγγεία). Η κάκωση κάποιου από τα όργανα αυτά, μπορεί να επιφέρει ακόμη και θάνατο. Ωστόσο, ο πλήρης καθαρισμός είναι απολύτως αναγκαίος για την επιβίωση του ασθενούς με καρκίνο του οισοφάγου. Η επέμβαση διαρκεί 5-6 ώρες, η χειρουργική ομάδα περιλαμβάνει και έμπειρο θωρακοχειρουργό καθώς και εξαιρετική γνώση της ογκολογικής χειρουργικής. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής που περιλαμβάνει αφαίρεση του οισοφάγου, λεμφαδενικό καθαρισμό πέριξ του οισοφάγου με θωρακική τομή, και μεταφορά του στομάχου ή του παχέος εντέρου με μέση τομή.

Ειδικότερα:

Με την οισοφαγεκτομή αφαιρείται όλος ο οισοφάγος εκτός από το κολόβωμα (2-3 εκατοστά του οισοφάγου στον τράχηλο. Μετά την ολική οισοφαγεκτομή ακολουθεί η δημιουργία νέου οισοφάγου.

Το καλύτερο μόσχευμα που θα αντικαταστήσει τον οισοφάγο είναι το στομάχι με τη μετάθεση του. Προϋπόθεση αποτελεί, ο ασθενής να μην έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε επέμβαση στομάχου (π.χ γαστρεκτομή). Στις περιπτώσεις όπου ο στόμαχος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα, τότε η λύση είναι η μετάθεση του παχέος εντέρου.( Εάν μετατεθεί το αριστερό κόλον γίνεται ανισοπεριστατικά και αν αφαιρεθεί το δεξιό κόλον γίνεται ισοπερστατικά, δηλαδή ανεβαίνει το σιγμοειδές στον τράχηλο για να αντικαταστήσει τον εισοφάγο).
Ως μόσχευμα το λεπτό έντερο δεν προσφέρεται διότι δεν μπορεί να ανέβει τόσο ψηλά. Εάν είναι εφικτό, δημιουργείται και μία λήκυθος για τη συγκέντρωση της τροφής.

Μετά τη μετάθεση του στομάχου στη θέση του οισοφάγου, ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει κατά γράμμα τις μετεγχειρητικές οδηγίες αλλά μπορεί να συνεχίσει να σιτίζεται χωρίς πρόβλημα.

Το μείζον – όπως επισημαίνει ο καθηγητής Χειρουργικής Γεώργιος Μπασδάνης – είναι ο πλήρης ογκολογικός καθαρισμός ο οποίος μπορεί να προσφέρει εξαιρετική επιβίωση του ασθενούς. Όταν η χειρουργική ομάδα δεν διαθέτει τεράστια εμπειρία σε μια χειρουργική τεχνική (λαπαροσκοπική, ρομποτική), τότε είναι σαφώς καλύτερη η ανοιχτή επέμβαση διότι υπάρχει πολύ υψηλότερος κίνδυνος επιπλοκών.

Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζει για τις προσπελάσεις, είναι:

 • Οισοφαγεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό. Οι προσπελάσεις γίνονται:

  – Ανοικτά

  – Διαθωρακικά

  – Κοιλιακά

  – Τραχηλικά

 • VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery)

  – MIE (Minimal Invasive Esophagectomy)

  – TLM (Transoral Laser Microsurgery)

 • Συνδυασμός λαπαροσκοπικής / θωρακοσκοπικής  οισοφαγεκτομής