Η μυοτομή κατά Heller είναι η χειρουργική επέμβαση – οριστική λύση για τη θεραπεία της αχαλασίας οισοφάγου και του μεγαοισοφάγου, δηλαδή τη στένωση του οισοφάγου χαμηλά προς το στομάχι που προκαλεί έντονη δυσφαγία και εκδηλώνεται ακόμη και σε παιδιά. Διενεργείται με ανοιχτή και με λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση.

Κατά την οισοφαγομυοτομή Heller αφαιρείται ο μυϊκός χιτώνας του ανώτερου στομάχου και του κατώτερου οισοφάγου προκειμένου να γίνει η διάνοιξη του οισοφάγου και να αντιμετωπιστεί η έντονη δυσφαγία.