Ο θυρεοειδής αδένας, βρίσκεται στο λαιμό, μεταξύ λάρυγγα και στερνοκλειδικής άρθρωσης. Όζος είναι η περιγεγραμμένη διόγκωση του θυρεοειδούς. Οποιαδήποτε αύξηση των φυσιολογικών διαστάσεων του θυρεοειδούς αδένα ονομάζεται βρογχοκήλη. Συνήθως είναι καλοήθης πάθηση αλλά μπορεί να εξελιχθεί και σε καρκίνο του θυρεοειδούς.

Τα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν όταν ο όγκος αρχίζει να ψηλαφάται είναι το αίσθημα απόφραξης στο λαιμό, η δυσκολία κατάποσης και η βραχνάδα στη φωνή.

Η θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι η θυρεοειδεκτομή είτε σπανίως για την αφαίρεση ενός λοβού, είτε η ολική θυρεοειδεκτομή και στη συνέχεια η   χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου για την καταστροφή ελεύθερων καρκινικών κυττάρων.

Η θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς οδηγεί πολύ συχνά σε ίαση. Ωστόσο οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άλλου πρωτοπαθούς όγκου.