Ο εχινόκοκκος είναι ένα παράσιτο (σκουλήκι) που ζει στο έντερα των σκύλων. Παράγει αυγά τα οποία εξέρχονται μαζί με τα κόπρανα στο εξωτερικό περιβάλλον και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο μέσω τροφών ή απευθείας επαφής. Μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό τα αυγά του εχινόκοκκου εκκολάπτονται και εγκαθίστανται συνήθως στο ήπαρ (συκώτι) όπου σχηματίζουν κύστες και συνεχίζουν να αναπαράγονται.

Τα συμπτώματα εκδηλώνονται μόνο όταν οι κύστες διογκωθούν. Ο πόνος ψηλά δεξιά στην κοιλιά, ο πυρετός, η μάζα που γίνεται πλέον ψηλαφητή και ο ίκτερος, μπορούν να προϊδεάσουν τον ιατρό για την πιθανότητα ύπαρξης εχινόκκοκου κύστης εάν ο ασθενής έχει λόγω εργασίας ή ζωής στην ύπαιθρο επαφή με σκυλιά ή εάν υπάρχουν και άλλα κρούσματα στην περιοχή.

Εάν οι διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική άνω κοιλίας) επιβεβαιώσουν την ύπαρξη εχινοκοκκικών κύστεων στο ήπαρ, η χειρουργική επέμβαση είναι επείγουσα προκειμένου να προληφθεί η διάσπαση της κύστης και η διασπορά του παρασίτου στον περιτοναϊκό χώρο.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η επέμβαση μπορεί να είναι ανοιχτή ή λαπαροσκοπική. Περιλαμβάνει τη νέκρωση των παρασίτων με ειδικό διάλυμα και στη συνέχεια την αφαίρεση ολόκληρης της κύστης. Εάν έχει ήδη διαρραγεί, πρέπει να αφαιρεθούν τα εναπομείναντα τμήματα και να διενεργηθεί πλήρης και λεπτομερής καθαρισμός που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και μερική ηπατεκτομή. Μετά την επέμβαση διενεργείται και συμπληρωματική φαρμακευτική αγωγή.

Πρόκειται για μία βαριά επέμβαση μεγάλης διάρκειας στην οποία δεν αποκλείονται επιπλοκές όπως αιμορραγία, ενώ απαιτείται ο χειρουργός να έχει μεγάλη εμπειρία για τη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν για την πλήρη καθαρισμό των εχινόκοκκων κύστεων.