Τα περιεδρικά συρίγγια πρέπει πάντα να χειρουργούνται από εξειδικευμένο στις παθήσεις του εντέρου και του πρωκτού χειρουργό, διότι εμφανίζουν υψηλό ποσοστό υποτροπών. Επειδή στο σημείο που βρίσκονται περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων του πρωκτού, υπάρχει κίνδυνος βλάβης με πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες αποκατάστασης. Η εκτομή τους ονομάζεται συριγγεκτομή και συριγγοτομή.

Τα περισσότερα περιεδρικά συρίγγια είναι τα χαμηλά, δηλαδή, βρίσκονται χαμηλά στον πρωκτό και διέρχονται δια μέσου μικρού τμήματος του έξω σφιγκτήρα. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη  διάνοιξη του συριγγίου με διατομή των ιστών πάνω από αυτό. Το χειρουργικό τραύμα συνοδεύεται από εκροή υγρού. Η πιθανότητα ακράτειας είναι πολύ μικρή και ο μετεγχειρητικός πόνος ελάχιστος.

Τα υψηλά ή διασφιγκτηριακά περιεδρικά συρίγγια περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων του πρωκτού. Η αντιμετώπισή τους θέλει εμπειρία και ασφαλείς χειρισμούς καθώς εμφανίζουν υψηλά ποσοστά υποτροπής και επιπλοκών όπως ο τραυματισμός και η καταστροφή σφιγκτήρων που μπορεί να οδηγήσει σε ακράτεια κοπράνων.

Μερικές από τις τεχνικές θεραπείας των υψηλών συριγγίων είναι:

  • Προοδευτική διατομή των σφιγκτήρων σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες

  • Σύσφιγξη των σφιγκτήρων με ράμμα seton

  • Τοποθέτηση χαλαρού ράμματος seton για την παροχέτευση του πύου και τη θεραπεία της φλεγμονής

  • Τοποθέτηση τοπικά, βιολογικού κολλαγόνου

  • Πλαστική του πρωκτικού στομίου του συριγγίου με βλεννογονικό κρημνό

  • Απολίνωση του συριγγίου μεσοσφιγκτηριακά

  • Σύγκλειση του πρωκτικού στομίου με σύστημα clip

  • Σύγκλειση του πρωκτικού στομίου

  • Καυτηριασμός των αποστηματικών κοιλοτήτων με laser (Filac)