Δρ. Μπασδάνης Γεώργιος, ΜD, Ph.D

Ομοτ. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ

 • HELLO Trial, 23 experimental studies, 286 clinical studies

 • Clinical Trial Epoetin Alpha in Colorectal Cancer (Multicentric Trial)

 • Preventional ovariectomy in colorectal cancer, ROMIC Trial

 • European Trial, Somatostatin UCB in fistulas

Διδακτικό έργο

Συμμετοχή στις φροντιστηριακές ασκήσεις των τριτοετών φοιτητών στους θαλάμους ασθενών, σε φροντιστηριακά και από αμφιθεάτρου μαθήματα στους φοιτητές των ΣΤ’, Ζ’, ΙΑ’ και ΙΒ’ εξαμήνων (1978 έως σήμερα), λαμβάνοντας μέρος τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εκπαίδευση των ειδικευομένων της κλινικής καθώς και σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής. Συμμετοχή ως ομιλητής σε 56 μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Συνολικά, το διδακτικό του έργο ανέρχεται στα 34 έτη, εκ των οποίων το διδακτικό έργο των 23 ετών κρίνεται ως αυτοδύναμο (από την εκλογή  στη βαθμίδα του Λέκτορα έως σήμερα).

Ερευνητικό έργο

Εκπόνηση, μόνος ή μαζί με άλλους συγγραφείς, 9 πειραματικών εργασιών και 6 κλινικο-εργαστηρακών που αποτελούν και θέματα διδακτορικών εργασιών, εκ των οποίων οι 5 έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Επίσης, συμμετείχε ενεργά σε  7 ερευνητικά πρωτόκολλα εκ των οποίων 2 είναι  πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. Από αυτά, τα 4 ήδη δημοσιεύθηκαν υπό μορφή πλήρων εργασιών σε ξένα περιοδικά. Επιβλέπων σε 4 διδακτορικές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέλος της τριμελούς επιτροπής σε 6 διατριβές, εκ των οποίων οι 5 έχουν περατωθεί. Μέλος  7μελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 2 διδακτορικές διατριβές.

Επιστημονικό έργο

 • Εκπόνηση 443 εργασιών, από τις οποίες είναι δημοσιευμένες οι 222 σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, ειδικούς και τιμητικούς τόμους και βιβλία

 • Από το σύνολο των 443 εργασιών είναι δημοσιευμένες οι 222

 • Συντελεστής απήχησης των δημοσιευμένων σε Διεθνή Περιοδικά: 85,78

 • Βιβλιογραφικές αναφορές: 542

 • Μέλος 14 επιστημονικών εταιρειών και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

 • Διοργανωτής δύο Πανελλήνιων Συνεδρίων Παχέος Εντέρου και οκτώ διημερίδων για ορθοκολικά νοσήματα

 • Συμμετοχή στην οργάνωση άλλων 37 συνεδρίων, Ελληνικών (33) και διεθνών και workshop (4)

 • Οργάνωση 15 επιστημονικών στρογγυλών τραπεζιών με θέματα κοινωνικού περιεχομένου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ