Δρ. Μπασδάνης Γεώργιος, ΜD, Ph.D

Ομοτ. Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

Διακρίσεις

 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου – Πρωκτού από το 2006 έως σήμερα

 • Πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδας

 • Γραμματέας στην οργανωτική επιτροπή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων

 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες της ογκολογικής ομάδος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ από το 1991

 • Μέλος ιδρυτικό της Ιατρικής Ομάδας Περιοχικής Θεραπείας του καρκίνου (Μάιος 1997)

 • Ιδρυτικό μέλος της Συνεχιζόμενης Ογκολογικής Ομάδας, που περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων πανεπιστημιακών και μη, νοσοκομείων της Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων και Αθήνας, με σκοπό τυχαιοποιημένες μελέτες ογκολογικών ασθενών. Μία πρώτη φάση με παρακολούθηση 400 ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο περατώθηκε πρόσφατα

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Συνεδρίου της Χ.Ε.Β.Ε.

 • Αντιπρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Πολυθεματικού Ιατρικού Συνεδρίου: «Αναιμίες, Νέες Τεχνικές, Νέα Φάρμακα», 10-11 Σεπτεμβρίου 2004, Σύρος

 • Γενικός Γραμματέας Οργανωτικής Επιτροπής 1ης Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, 17 Νοεμβρίου 2001, Θεσσαλονίκη

 • Γραμματέας στην Οργανωτική Επιτροπή Η΄ Περιόδου Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης, Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2001-2002, Θεσσαλονίκη

 • Γενικός Γραμματέας της Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής και 7thInternational Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery, Ιωάννινα 19-22 Μαΐου 2005

 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Ογκολογικού Συνεδρίου με θέμα: «Διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου – Νεότερες εξελίξεις και εμπειρίες», 30/3-2/4 2000, Θεσσαλονίκη

 • Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου Α.Γ.Σ. «Δόξα Κορησού», Κορησός 12 Αυγούστου 2000

 • Ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας. Ομιλία στο Ενιαίο Λύκειο Τριανδρίας με θέμα «Καρκίνος και Περιβάλλον» το σχολικό έτος 2000-2001

 • Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού που διοργανώθηκε από 25 έως και 27 Φεβρουαρίου 2005 στη Θεσσαλονίκη

 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Μετεκπαιδευτικής Διημερίδας με θέμα «Η χρήση των νέων συρραπτικών εργαλείων στην ανοικτή – λαπαροσκοπική χειρουργική του πεπτικού», που διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο υπό μορφή workshop

 • Μετά από απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ7α/Γ.Π.οικ.47471/20-4-2006, Αναπληρωματικό Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής για χορήγηση ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

 • Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού που διοργανώθηκε από 19 έως και 22 Μαΐου 2011 στη Θεσσαλονίκη

 • Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των μαθημάτων Συνεχούς Χειρουργικής Μετεκπαίδευσης της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την περίοδο ΙΣΤ΄ 2009-2010

 • Ιδρυτικό μέλος της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – απονομή τιμητικού διπλώματος ως ιδρυτικό μέλος με τη συμπλήρωση 25 ετών από την ίδρυση της εταιρείας (30.10.2010)

 • Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας επιτροπής Χορήγησης Αδειών ασθενών με ανίατες ασθένειεςρυση της εταιρείας (30.10.2010)