Το διάφραγμα είναι η μυϊκή μεμβράνη που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά και βρίσκεται σε συνεχή κίνηση λόγω της αναπνοής. Από μία οπή του διαφράγματος διέρχεται ο οισοφάγος που φθάνει μέχρι το στομάχι.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το στομάχι βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα, στο πάνω μέρος της κοιλιάς Εάν το στομάχι ανεβαίνει από την κοιλιά στο θώρακα μέσα από την οπή του διαφράγματος, τότε η πάθηση ονομάζεται διαφραγματοκήλη.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι διαφραγματοκήλης  εκ των οποίων η διαφραγματοκήλη τύπου 1 αφορά το 90% των ασθενών:

Τύπος 1: Ολισθαίνουσα διαφραγματοκήλη 85-90%

Τύπος 2: Αληθής διαγραγματοκήλη 5%

Τύπος 3: Μεικτή διαφραγματοκήλη

Τύπος 4: Παραοισοφαγοκήλη που μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα όργανα εκτός του στομάχου ( σπάνια).

Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης: Παλινδρόμηση υγρών του στομάχου ή τροφής, αίσθημα καύσου πίσω από το στέρνο, πόνος στο στομάχι, δυσφαγία, έμετος

Η διάγνωση μιας διαφραγματοκήλης περιλαμβάνει γαστροσκόπηση και στη συνέχεια κλινική εξέταση από χειρουργό ο οποίος αναλόγως των συμπτωμάτων θα συστήσει εξετάσεις όπως ακτινογραφία με βάριο, οισοφαγογαστροσκόπηση, αξονική τομογραφία και μανομετρία οισοφάγου.

Αντιμετώπιση διαφραγματοκήλης

Η διαφραγματοκήλη τύπου Ι, εφόσον δεν προκαλεί γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άλλα συμπτώματα δεν χρειάζεται χειρουργείο.Εάν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα, τότε γίνεται χειρουργική επέμβαση θολοπτύχωσης κατά NISSEN.

Στις περιπτώσεις εκδήλωσης συμπτωμάτων από διαφραγματοκήλη τύπων ΙΙΙ και ΙV, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Γίνεται ανοικτή ή με λαπαροσκοπική τεχνική και περιλαμβάνει την ανάταξη των σπλάχνων στην ανατομική τους θέση κάτω από το διάφραγμα, τη σύγκλειση του διαφράγματος, την αφαίρεση του σάκου της κήλης και την ελάττωση του μεγέθους της οπής οισοφάγου (οισοφάγειο τρήμα). Η τεχνική ονομάζεται θολοπλαστική κατά NISSEN.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Αντιμετώπιση διαφραγματοκήλης

Η διαφραγματοκήλη τύπου Ι, εφόσον δεν προκαλεί γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και άλλα συμπτώματα δεν χρειάζεται χειρουργείο.Εάν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα, τότε γίνεται χειρουργική επέμβαση θολοπτύχωσης κατά NISSEN.