Συνέδριο Χειρουργικής Πρωκτού και Εντέρου

Στιγμιότυπο από το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού τον Μάϊο του 2011 στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή ομιλητών και συνέδρων από όλη την Ελλάδα. Στο βήμα ο Πρόεδρος της Εταιρείας, καθηγητής Χειρουργικής, Γεώργιος Μπασδάνης, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του.