Συνέδριο Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή ιατρών από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών στις 10- 12 Ιουνίου του 2016 στον Βόλο. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με οργανωτική και επιστημονική ευθύνη του Προέδρου του, καθηγητή Γεώργιου Μπασδάνη.