Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής

Πρόεδρος του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής και του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014, ο καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Γεώργιος Μπασδάνης.

Κηρύσσοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο καθ. Κ. Μπασδάνης τόνισε μεταξύ άλλων: «Η πλούσια θεματολογία του συνεδρίου έρχεται να προσφέρει την απαραίτητη επικαιροποιημένη γνώση στη χειρουργική εκπαίδευση, στις χειρουργικές τεχνικές, στην ιατρική χειρουργική τεχνολογία καθώς και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Η γνώση αυτή θα είναι το όπλο μας για επιστημονική επιβίωση, διάκριση, εξασφάλιση εργασίας και προβολή των δυνατοτήτων της Ελληνικής Γενικής Χειρουργικής.

Η διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα επιστημονικής γνώσης και συνεργασίας των περιεγχειρητικών νοσηλευτών. Στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών για αποτελεσματικό σχεδιασμό και αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών φροντίδας, σε όλα τα στάδια της νοσηλείας του χειρουργικού ασθενή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διακεκριμένους ομιλητές, οι οποίοι προσφέροντας στους συνέδρους τις ανεκτίμητες ιατρικές τους εμπειρίες, αποτελούν την μεγαλύτερη εγγύηση επιτυχίας του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής».