Ημερίδα – Όγκοι Πεπτικού

Όλα τα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση των στρωματικών και νευροενδοκρινικών όγκων του πεπτικού, παρουσιάστηκαν σε ημερίδα το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 που οργάνωσαν από κοινού οι ιατροί Γεώργιος Μπασδάνης, Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ και Χρήστος Εμμανουηλίδης, Ογκολόγος – Παθολόγος, και με τη συμμετοχή των πλέον ειδικών από επτά διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες.

Όπως τόνισαν οι συμπρόεδροι της επιστημονικής διοργάνωσης, «οι στρωματικοί και νευροενδοκρινικοί όγκοι αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία νεοπλασμάτων, με ανανεωμένη ορολογία και σταδιοποίηση, που απαιτούν εξειδικευμένη και ιδιαίτερη αντιμετώπιση τόσο στην εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους όσο και στην θεραπεία.

Απαιτούν συνδυασμό μιας σωστής χειρουργικής, βιολογικής, και θεραπευτικής προσέγγισης.  Είναι συχνά οι όγκοι που παραμελούνται στα μεγάλα συνέδρια που κυρίως ασχολούνται με τις μείζονες και πιο συνήθεις κακοήθειες. Αυτό κάνει την ημερίδα μας ακόμα πιο αναγκαία και χρήσιμη για τον κλινικό γιατρό.

Επειδή η θεραπεία τους απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, οι ομιλητές και οι πρόεδροι είναι ανάμεσα στους πιο ειδικούς από 7 διαφορετικές ειδικότητες.  Η ημερίδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των Διεπιστημονικών συνεδρίων που οργανώνει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, επειδή πιστεύουμε ότι μόνο με την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων  μεταξύ των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, μόνο τότε προάγεται πραγματικά το γνωστικό αντικείμενο».